Aanslag op medisch beroepsgeheim en vertrouwelijkheid in de zorg

Gepubliceerd: 29 november 2015

Direct na de recente aanslagen in Parijs stelt oud MIVD-directeur Cobelens  in de talkshow van Pauw dat de Nederlandse overheid alle beschikbare databases – dus ook patiëntendossiers – moet kunnen koppelen. Cobelens noemt als voorbeelden o.a. reisgegevens en data van betaalverkeer, internetverkeer, sociale verzekeringsbank alsook elektronische patiëntendossiers. Door deze gegevens te koppelen zou onze overheid beter in staat zijn om potentiële terroristen op het spoor te komen.    

Huisarts in ruste en publicist Wim Jongejan (zie zijn recente bijdragen op www.zorgictzorgen.nl) reageert hierop door te stellen, dat de Nederlandse overheid al een voorschot heeft genomen op dit grootschalig verzamelen en koppelen van gegevens over burgers door te kiezen voor informatiesystemen met een grote achterdeur zoals DIS, LSP en Suwinet. Deze informatiesystemen zijn zo opgezet dat ze het mogelijk maken om op grote schaal systematisch bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Echter, als de in deze systemen beschikbare data aan elkaar worden gekoppeld, is er geen sprake meer van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt er gehandeld in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en wordt met het medisch beroepsgeheim ook de vertrouwelijkheid in de zorg om zeep gebracht.

Lees hier het artikel op de website van het platform bescherming burgerrechten (www.platformburgerrechten.nl) waarin wordt ingegaan op de publicaties van Wim Jongejan naar aanleiding van de uitlatingen van Pieter Cobelens in de talkshow van Pauw op 16 november 2015.