Stichting KDVP levert “position paper” voor deskundigenbijeenkomst met de Eerste Kamer op 13-4-2015 over wetsvoorstel 33509 ofwel “Cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens”

Gepubliceerd: 12 maart 2015

De Tweede Kamer heeft op 1-7-2014 wetsvoorstel 33509 aangenomen. In deze wet is o.a. gedefinieerd op welke wijze de toestemming van de patiënt voor het digitaal uitwisselen van behandelgegevens tussen hulpverleners moet worden gedaan.

Er zijn echter onlangs voorstellen gedaan om deze wet te wijzigen. Over deze voorstellen – in het bijzonder de gevolgen van de toestemming gerelateerde artikelen - moet de Eerste Kamer zich binnenkort buigen en een oordeel vormen. In dat kader wordt op 13 april een deskundigenbijeenkomst georganiseerd waar de stichting KDVP aan zal deelnemen.

Stichting KDVP stelt in haar bijdrage voor de deskundigenbijeenkomst dat het wetsvoorstel 33509 ondermeer is gebaseerd op een onjuiste toepassing van het “toestemmingsvereiste”.

Daarnaast wijst de KDVP er op dat dit wetsvoorstel verder voortborduurt op de reeds geconstateerde beperkingen en gebreken van het LSP. Ten onrechte is bij ontwikkeling en introductie van het EPD/LSP nooit gekeken naar digitale systemen voor uitwisseling van patiëntgegevens die niet alleen minder complex zijn maar ook veiliger. Voorstellen voor digitale informatie-uitwisseling overeenkomstig het medisch beroepsgeheim en met respect voor privacyrechten van patiënten – “privacy by design” alternatieven - zijn tot nu toe volkomen genegeerd en opzij geschoven. Dat mag en kan de Eerste Kamer niet accepteren bij toetsing van de kwaliteit van deze wetgeving.

Hier kunt u de bijdrage van de KDVP vinden voor de deskundigenbijeenkomst met de Eerste Kamer.