KDVP stuurt “open brief” aan de kersverse Minister Ard van der Steur

Gepubliceerd: 01 mei 2015

In een “open brief” aan de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, vraagt de KDVP aandacht voor het feit dat fundamentele privacyrechten van burgers in de (geestelijke) gezondheidszorg stelselmatig worden geschonden vanwege de invoering van verplichtende procedures voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens. Deze procedures zijn – ten onrechte – namelijk niet getoetst aan kernbeginselen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het verwerken van gepseudonimiseerde medische gegevens in het DIS is inmiddels een misleidende schijnoplossing gebleken nu zowel door wetenschappers – onder wie hoogleraren gezondheidsrecht – als door ICT-experts is vastgesteld dat gepseudonimiseerde, medische informatie zo specifiek is dat deze via data-matching op eenvoudige wijze – geautomatiseerd – kan worden herleid tot personen.

Het is de stellige overtuiging van de KDVP dat de stille, voor burgers niet direct kenbare, uitholling van vertrouwelijkheid, privacy en medisch beroepsgeheim in de zorg zeer schadelijk is voor het reeds wankele vertrouwen van burgers in de “politiek”.

In een open brief aan de minister vragen wij aandacht voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en fundamentele privacyrechten van burgers.