De directeur van Zorgverzekeraars Nederland - in de persoon van de heer Rouvoet - bewilligt bewust dat haar leden medische persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken

Gepubliceerd: 06 maart 2015

In de lopende briefwisseling die onze stichting al enige tijd voert met ZN, heeft de heer Rouvoet in zijn brief dd 8-12-2014 aangegeven zich niet aangesproken te voelen er zorg voor te dragen dat de bij haar aangesloten leden niet langer op onrechtmatige wijze medische data van verzekerden verwerken.

Hiermee gaat de heer Rouvoet voorbij aan het feit dat ZN als opsteller van de Gedragscode Zorgverzekeraars nog steeds heeft nagelaten om onjuiste verwerkingsprocedures, die volgens de uitspraak van de rechtbank Amsterdam dd 13-11-2013 geen correcte uitwerking vormen van Wbp en het EVRM, aan te passen.

Aangezien de heer Rouvoet meent dat ZN niet verantwoordelijk is voor de noodzakelijke aanpassing van de Gedragscode Zorgverzekeraars, heeft de KDVP dit dossier aan het CBP overgedragen met het verzoek handhavend op te treden.

Hier kunt u onze brief dd 2-3-2015 aan ZN lezen.