“Volgens Rouvoet staan zorgverzekeraars boven de wet” is de titel van een artikel dat onlangs is gepubliceerd op het Platform Bescherming Burgerrechten

Gepubliceerd: 15 maart 2015

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft op 9-3-2015 een artikel gepubliceerd over het feit dat Rouvoet, als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen om procedures voor het verwerken van medische persoonsgegevens aan te passen aan het oordeel in een rechterlijke uitspraak.

Op 13-11-2013 heeft de rechtbank Amsterdam de Gedragscode Zorgverzekeraars, die de procedures beschrijft voor verwerking en gebruik van medische gegevens van patiënten, namelijk ongeldig verklaard. Het was daarna aan Zorgverzekeraars Nederland om deze Gedragscode aan te passen, hetgeen nooit is gebeurd.

En vervolgens zijn verzekeraars gewoon doorgegaan met het verwerken van medische gegevens van patiënten en beroepen zich hierbij zelfs regelmatig op de bewuste Gedragscode waarvan de rechter heeft geoordeeld dat deze noch een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens noch van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hier kunt u het artikel van de redactie van het Platform Bescherming Burgerrechten vinden.