KDVP publiceert voor de G GGZ lijst met privacy proof tarieven voor 2015

Gepubliceerd: 12 februari 2015

Zoals u in eerdere berichten op onze website hebt kunnen lezen hebben tot op heden noch de NZa, noch zorgverzekeraars, noch software leveranciers maatregelen genomen om de huidige, misleidende declaratieprocedures – bij gebruikmaking van een NZa privacyverklaring – op de juiste wijze aan te passen. Deze noodzakelijke aanpassing vloeit voort uit rechterlijke uitspraken en moet het mogelijk maken dat bij gebruik van de opt-outregeling via het tarief niet alsnog diagnose-informatie bij de verzekeraar terecht komt.

 

Omdat de huidige aangepaste digitale declaratieprocedures bij afgifte van een privacyverklaring niet effectief en daarmee onrechtmatig zijn, heeft de KDVP op 10-2-2015 opnieuw een formeel handhavingsverzoek ingediend bij het CBP. Het CBP hoort in deze kwestie handhavend op te treden om te realiseren dat er declaratieprocedures worden opgesteld, die effectief uitvoering geven aan de uitspraken van CBb en de rechtbank Amsterdam.

 

In afwachting van dit noodzakelijke handhavend optreden van de kant van het CBP hebben wij toch ook dit jaar weer een lijst met privacy proof tarieven gepubliceerd, die u als hulpverlener kunt gebruiken om binnen de G GGZ te declareren als gebruik wordt gemaakt van de opt-outregeling en een NZa privacyverklaring is ingediend.

 

Hier kunt u de lijst met privacy proof tarieven 2015 voor de G GGZ vinden.