AP (voorheen CBP) tikt zorgverzekeraars op de vingers: diagnose informatie opvragen bij gebruikmaking privacyverklaring mag niet!

Gepubliceerd: 25 januari 2016

Stichting KDVP heeft in een brief dd 2-3-2015 aan de AP (vanaf 1-1-2016 Autoriteit Persoonsgegevens en voorheen CBP) een verzoek gestuurd tot handhavend optreden jegens ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en de zorgverzekeraars. In onze brief vragen wij opnieuw aandacht voor het feit dat er in de praktijk bij gebruikmaking van een privacyverklaring toch door zorgverzekeraars om inhoudelijke, diagnostische informatie wordt gevraagd als voorwaarde tot uitbetaling van de declaratie. Ondanks aanlevering van de NZa privacyverklaring op basis van de opt-outregeling eisen zorgverzekeraars vaak ten onrechte dat de verwijsbrief met daarin de vermoedelijke diagnose ofwel het behandelplan inclusief diagnose van de hulpverlener wordt opgestuurd.

Op dit handhavingsverzoek van de KDVP zegt de AP via een brief dd 14-12-2015 dat zorgverzekeraars door het AP zijn aangesproken op deze praktijken en hebben laten weten dat “voorzover er al werd gevraagd naar behandelplan en diagnose informatie uit de verwijsbrief bij verzekerden met een privacyverklaring, dit naar aanleiding van het inlichtingenverzoek van het CBP is gestaakt”.

Tenslotte belooft de AP in ditzelfde schrijven dat zij een nieuw onderzoek zullen starten indien blijkt dat zorgverzekeraars in dezelfde fout vervallen en wederom inhoudelijke, diagnostische informatie opvragen bij gebruikmaking van een privacyverklaring op basis van de opt-outregeling. Dit betekent dat wij de AP moeten voorzien van informatie als zorgverzekeraars opnieuw in de fout gaan, zodat de AP een nieuw onderzoek kan starten ingeval van onterechte praktijken van zorgverzekeraars.

De KDVP heeft naar aanleiding van deze belofte van de AP twee standaardbrieven opgesteld; de ene kan door de cliënt worden gebruikt om naar de verzekeraar te sturen en de andere door de hulpverlener in het geval dat de zorgverzekeraar ondanks privacyverklaring niet wil uitbetalen tenzij toch inhoudelijke, diagnostische informatie wordt doorgegeven.

Hier kunt u de standaardbrief voor de cliënt en de standaardbrief voor de behandelaar zien in pdf-formaat. U kunt zelf een kopie van het verzoek om diagnostische informatie door de verzekeraar aan de AP toesturen.

Download hier de brief voor de cliënt in Word

Download hier de brief voor de behandelaar in Word

Maar vooral doen wij het dringende verzoek om zulke “overtredingen” door zorgverzekeraar in elk geval aan de KDVP te melden, zodat wij alle voorbeelden van dergelijke praktijken kunnen verzamelen en de AP kunnen waarschuwen en aanspreken, opdat zij opnieuw een onderzoek starten.