KDVP in RadioReporter op zondag 10-4-2016 live in debat over het EPD/LSP

Gepubliceerd: 23 april 2016

Ab van Eldijk is als voorzitter van de KDVP door het programma RadioReporter, dat elke zondagavond een thema uit de actualiteit behandelt, benaderd om deel te nemen aan een discussie over het EPD/LSP. Overige deelnemers aan het debat waren Guido van ’t Noordende en Theo Hooghiemstra. Guido van ’t Noordende is  onderzoeker aan de UvA naar veiligheid en privacy van grote computersystemen en tevens degene die de zgn. “Whitebox” heeft ontwikkeld. Theo Hooghiemstra is gezondheidsjurist en werkzaam bij de organisatie PBLQ als principal consultant.

De discussie ging over de vraag waar je als burger eigenlijk voor tekent als je toestemming geeft dat je medische gegevens worden uitgewisseld via het LSP. Waar teken je voor als je “ja” hebt aangekruist op het formulier dat je door de huisarts of apotheek onder de neus wordt geschoven? Hoe veilig zijn onze medische gegevens in het LSP; wie kunnen er straks allemaal een kijkje nemen in onze gezondheidsdata? Kan de ontworpen “Whitebox” ervoor zorgen dat medische informatie met behoud van het medisch beroepsgeheim veilig kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners?

De KDVP is van mening dat het LSP leidt tot uitholling van het medisch beroepsgeheim en een systematische schending van de privacy van patiënten tot gevolg heeft. Nadat het LSP (toen nog EPD geheten) in 2011 in de Eerste Kamer werd beoordeeld, is het om veiligheidsredenen afgewezen. Daarna heeft een private doorstart plaatsgevonden met in principe hetzelfde EPD systeem (nu LSP geheten) en is er, ondanks de eerdere kritiek op dit systeem, door verantwoordelijke partijen nooit gezocht naar een veiliger alternatief. De door Guido van ’t Noordende ontwikkelde Whitebox is wel een voorbeeld van een veilig alternatief systeem, omdat in dit systeem arts en patiënt bepalen wie welke informatie voor welk doel krijgt.

Hier kunt u de uitzending van RadioReporter met de vertolking van duidelijk verschillende standpunten t.a.v het LSP van 10-4 alsnog beluisteren.