Uiterst bedenkelijke inbreng van NIVEL in Europese besluitvorming over gegevensbescherming leidt tot ander kijk op koppeling van patiëntdossiers aan LSP en op verwerking, doorlevering en gebruik medische persoonsgegevens bij zorgverzekeraars en het DIS

Gepubliceerd: 23 april 2016

In een eerder nieuwsbericht met de titel “de KDVP doet alarmbel rinkelen” hebben we aandacht besteed aan de uitkomst van een uiterst bedenkelijk onderzoek van het NIVEL uitgevoerd via het “Consumentenpanel Gezondheidszorg”. Dat “onderzoek” zou hebben aangetoond dat de Nederlandse bevolking bereid is om al hun medische data ter beschikking te stellen voor grootschalig wetenschappelijk onderzoek  

Het zijn ondermeer de lobbyisten van farmaceuten die hopen zo zonder toestemming van patiënten toegang te krijgen tot de medische gegevens van alle Nederlanders. De “conclusie” van dit panelonderzoek is door het NIVEL ingebracht bij de besluitvorming in Brussel over “General Data Protection Regulation ofwel GDPR” in hoop dat het zonder toestemming van patiënten verkrijgen van medische persoonsgegevens op basis van deze regeling mogelijk wordt.

Het voor grootschalig onderzoek zonder toestemming van patiënten toegang krijgen tot patiëntdossiers is al eerder bepleit in een rapport van de KNMG (link) met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).Volgens de voormalig directeur van de MIVD is het allemaal een kwestie van vertrouwen en moet ook de privacy met betrekking tot medische gegevens niet langer een beletsel zijn bij het verzamelen van deze gegevens voor het analyseren/profileren van burgers.

Alle reden om wakker te worden na het alarmerende bericht van NIVEL

Het zonder toestemming openstellen, opvraagbaar maken van medische persoonsgegevens zou ons anders moeten doen nadenken over het centraal toegankelijk maken van patiëntdossiers bij zorgverleners via het LSP evenals over de aanlevering van tot personen herleidbare medische informatie aan zorgverzekeraars en het DIS.