KDVP steunt initiatief van cliënten- en ouderorganisaties om privacy van jongeren en hun ouders beter te beschermen

Gepubliceerd: 26 april 2016

Sinds de jeugdzorg in 2015 is overgeheveld naar de gemeenten worden er met regelmaat incidenten gemeld, waaruit blijkt dat de privacy van jongeren en ouders niet voldoende beschermd is. Tot nu toe tracht elke gemeente naar eigen goeddunken de gegevensuitwisseling in de jeugdhulpverlening te regelen, maar daarbij wordt de privacy vaak totaal over het hoofd gezien. Om declaraties te controleren vroegen sommige gemeenten hele dossiers op bij hulpverleners. Andere gemeenten lieten cliënten bij intake een formulier tekenen waarmee in principe alle in de toekomst gewenste informatie bij de hulpverlener opgevraagd mocht worden.

In maart 2015 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al gewaarschuwd dat het zo niet kan en dat er wetgeving moet komen om de geheimhoudingsplicht gelegitimeerd te mogen doorbreken. In de afgelopen maanden is er door de ministeries van VWS en VenJ gewerkt aan een aanpassing van de Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet, waarmee privacy, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim in de jeugdhulpverlening beter zou zijn geborgd.

In het najaar van 2015 zijn beroepsverenigingen en cliënten- en ouderorganisaties betrokken geweest bij consultatief overleg over deze aanpassing van regelgeving. De KDVP heeft samen met organisaties van cliënten en ouders de voorgestelde regelgeving van commentaar voorzien en heeft daarbij suggesties gedaan voor noodzakelijke aanpassingen. Bij afronding van het consultatieve overleg is echter gebleken dat de verantwoordelijke ministeries niets hebben gedaan met de inbreng van organisaties van cliënten en ouders.

Zes cliënten- en ouderorganisaties hebben vervolgens de handen ineen geslagen omdat zij vinden dat de conceptregeling nog teveel “open formuleringen” bevat, waardoor de privacy van jongeren en hun ouders nog steeds onvoldoende is beschermd.

LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ’t kind, UW ouderplatform en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met Ab van Eldijk, voorzitter van de KDVP, een rapport geschreven, waarin zij aanbevelingen doen om de gegevensuitwisseling in de jeugdhulp van goede privacywaarborgen te voorzien. Zonder goede privacywaarborgen is het onmogelijk om het vertrouwen van cliënten te winnen. Zonder een solide vertrouwensrelatie kan geen goede hulpverlening plaatsvinden en dat kan uiteindelijk zorgmijding tot gevolg hebben.

Hier kunt u het nieuwsbericht van de zes cliënten- en ouderorganisaties vinden.

Hier is het rapport te lezen dat direct naar de ministers van VWS en VenJ is gestuurd, evenals naar de staatssecretarissen en de voorzitters van de Tweede Kamerfracties.

Ook dit artikel van Ronald Huissen van het Platform Burgerrechten over de huidige situatie in de jeugdhulpverlening (met daarin interviews met cliënten en hulpverleners) is lezenswaardig en even schokkend als illustratief!