Google jaagt op onze medische gegevens!

Gepubliceerd: 14 mei 2016

Google heeft in april 2016 de beschikking gekregen over de medische data van 1.6 miljoen patiënten die in 3 Londense ziekenhuizen worden behandeld.

 

Het door Google opgekochte bedrijf “DeepMind” heeft een overeenkomst weten te sluiten met de Royal Free NHS Trust, waarmee zij de beschikking kreeg over uiterst gevoelige medische gegevens van 1.6 miljoen patiënten die in 3 ziekenhuizen in Londen worden behandeld zonder dat hiervoor toestemming was gevraagd. Het betreft o.a. informatie over patiënten met HIV, met depressie of over mensen die een abortus hebben ondergaan.

Op www.zorgictzorgen.nl is een artikel getiteld “Vreemde deal Google met NHS-ziekenhuizen. Nederland geen haar beter” geplaatst van de hand van huisarts (np) W. Jongejan over deze deal van Google met de Royal Free Trust in Londen, waar de 3 ziekenhuizen onder vallen.

In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de data-mining of gegevensanalyse die Google uitvoert en het in 2006 opgerichte DBC Informatiesysteem ofwel DIS in Nederland, waar jaarlijks miljoenen medische gegevens van burgers in worden opgeslagen. Tot voor kort konden private partijen een aanvraag indienen bij het DIS om uitlevering van de gepseudonimiseerde medische gegevens om – net als Google - op deze data een analyse uit te voeren. Jaren geleden is er al op gewezen dat gepseudonimiseerde medische gegevens in het DIS tot personen herleidbaar zijn. In 2015 heeft ook de NZa dit in een procedure van de Open State Foundation moeten erkennen. Dit betekent dat de in het DIS opgeslagen gepseudonimiseerde gegevens bijna 10 jaar lang aan allerlei publieke en private partijen zijn verstrekt, terwijl deze zonder toestemming van de patiënt en met doorbreking van het medisch beroepsgeheim verkregen gegevens eenvoudig herleid konden worden tot personen. De privacy toezichthouder keek daarbij toe zonder in actie te komen.