De concept Regeling Jeugdzorg heeft weinig op met privacy van gezinnen; medische persoonsgegevens moeten in detail door gemeentes worden aangeleverd aan zowel de Minister van Volksgezondheid als die van Veiligheid en Justitie

Gepubliceerd: 07 juli 2016

In het kader van de decentralisatie hebben gemeentes vanaf 2015 de jeugdhulpverlening onder hun hoede gekregen. Gemeentes zijn dus al anderhalf jaar verantwoordelijk voor de beoordeling van hulpvragen, de uitvoering van de hulpverlening aan jeugdigen/gezinnen en het controleren van declaraties. Voor het uitvoeren van al deze taken hebben gemeentes de beschikking over vertrouwelijke persoonsgegevens. Tot op heden was er wettelijk echter niets geregeld over het waarborgen van de privacy en daarmee over hoe om moet worden gegaan met gevoelige persoonsgegevens in de jeugdhulpverlening.

Inmiddels is er wel een concept Regeling Jeugdzorg geformuleerd waarin de tot nu toe ontbrekende privacyregels zijn beschreven. Het is de bedoeling dat deze RegelingJeugdzorg onder de Jeugdwet komt te “hangen”als een nadere uitwerking.

In het artikel van Ronald Huissen – “Alle jeugdzorginformatie verplicht vanuit de gemeente naar het Rijk” – dat op 22-6-2016 op de site van het Platform Burgerrechten (www.platformburgerrechten.nl)  is geplaatst wordt gesteld dat die nieuwe Regeling Jeugdzorg wat de privacy waarborging betreft helaas tekort schiet. Hoewel de regeling in het leven is geroepen om de privacy beter te borgen, wordt met deze regeling de privacy van jongeren en ouders juist verder uitgehold!

Er wordt in de Regeling Jeugdzorg erg veel aan de willekeur van gemeentes overgelaten wat betreft het opvragen en doorleveren van vertrouwelijke informatie. Nog verontrustender is het dat in de Regeling een artikel is opgenomen waarin wordt bepaald dat alle informatie die gemeentes verzamelen bij het uitvoeren van de jeugdzorg, moet worden doorgestuurd naar het Rijk, te weten zowel naar de Minister van Volksgezondheid als die van Veiligheid & Justitie.