Ministerie van VWS publiceert officiële brochure over e-health waarin wordt geconcludeerd dat zo langzamerhand sprake is van een “privacy maffia”

Gepubliceerd: 12 juli 2016

In het kader van het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie vond in de beurs van Berlage te Amsterdam van 8 tot 10 juni een driedaags congres over e-health plaats. Dit congres werd georganiseerd door de Europese Commissie, HIMMS Europe en “ons” ministerie van VWS. Het was het tot nu toe grootste Europese congres over de toepassingsmogelijkheden van e-health.

Zowel minister Schippers als staatssecretaris van Rijn hopen dat e-health in de toekomst breed kan worden ingezet in de zorg voor mensen die daar baat bij zouden kunnen hebben. In een interview met NRC Handelsblad liet de minister zelfs weten dat, vanwege de vele mogelijkheden die e-health kan bieden, ziekenhuizen in 2030 overbodig zouden kunnen zijn.

In verband met dit congres had het ministerie van VWS een officiële brochure uitgegeven. In deze brochure staat letterlijk dat”privacy niet langer een issue is”. In diezelfde brochure beweert Lucien van Engelen – directeur van het innovatiecentrum van het Radboud Universitair Medisch Centrum – het volgende: “ We hebben echt te maken met een privacymaffia. We zijn hierin doorgeschoten”. En Jeroen Tas – directeur bij Philips Health – wist te melden: “Verandering is voor iedereen lastig en dat geldt zeker in een conservatieve markt als de zorg”.

Kortom; de privacy zou nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg in de weg staan en belemmeren. Kennelijk hebben bovengenoemde personen nog nooit gehoord van het begrip”privacy by design”. Het is namelijk heel goed mogelijk om nieuwe ICT technologie te ontwikkelen en tegelijk rekening te houden met privacywetgeving. Goede zorg betekent ook dat medische persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en dat het toestemmingsvereiste goed is geregeld.

Op de site van de Privacy Barometer ( www.privacybarometer.nl) is op 12-6-2016 een artikel verschenen van Reinout Barth  waarin wordt gesteld dat men zozeer verblind lijkt te zijn door de technologische mogelijkheden die e-health kan bieden, dat over het hoofd wordt gezien dat burgers ook behoefte hebben aan een adequate bescherming van hun privacy.

Via “privacy by design”valt te realiseren dat èn nieuwe zorg ICT-mogelijkheden worden ontwikkeld èn de privacy van burgers toch gewaarborgd blijft. Waar een wil is, is een weg!