Plaats de regie over de behandeling terug in de spreekkamer bij hulpverlener en patiënt/cliënt

Gepubliceerd: 20 juli 2016

Oproep om het manifest ”Zelf aan het roer” te ondertekenen!

Eerder dit jaar hebben huisartsen landelijk aandacht gevraagd voor “minder regels, meer ruimte voor samenwerking en meer vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener” via een manifest getiteld “Het roer moet om” (zie www.vvaa.nl). Deze actie heeft veel reacties uitgelokt en uiteindelijk voor verandering gezorgd.

Onlangs hebben 30 verschillende zorgprofessionals de handen ineen geslagen en in het verlengde van de vorige actie een manifest opgesteld getiteld “Zelf aan het roer”. Onze stichting heeft deelgenomen aan dit samenwerkingsverband en onderschrijft de inhoud van dit manifest.

Zoals de titel al zegt is het streven om de hulpverlener het roer weer in handen te geven om samen met de patiënt/cliënt te kunnen bepalen wat goede zorg is. Verzekeraars, managers en consultants zitten ten onrechte op de stoel van de behandelaar. Het manifest roept deze derde partijen op zich terug te trekken en de regie van de behandeling weer terug te geven aan hulpverlener en patiënt/cliënt. Ook kan er alleen sprake zijn van vertrouwelijkheid als zgn. derde partijen zich uit de spreekkamer terugtrekken.

Wij nodigen hulpverleners in de GGZ van harte uit om dit manifest te ondertekenen. Ook vragen wij u met klem om collega’s of anderen in uw omgeving attent te maken op de mogelijkheid dit manifest te ondertekenen. Zegt het voort!

Hier kunt u het manifest vinden.