Het “goud” van de Big Data markt wordt door dit kabinet te grabbel gegooid: EINDE MEDISCH BEROEPSGEHEIM

Gepubliceerd: 03 oktober 2016

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven werken hard aan een alomvattend plan om onze medische gegevens in bulk toegankelijk te maken voor doelen die niets met hulpverlening te maken hebben maar alles met winst- en machtsuitbreiding. Dit beleid wordt door ons kabinet in alle stilte stap voor stap uitgevoerd. Onlangs heeft Minister Schippers in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie voorstellen ontwikkeld die neerkomen op het afschaffen van het medisch beroepsgeheim. Een vrije vertrouwelijke toegang tot de zorg wordt opgeofferd voor BIG DATA ambities met het goud van de datamarkt: medische persoonsgegevens.

Deze verontrustende ontwikkeling wordt uiteengezet in een doortastend essay van publicist/niet praktizerend huisarts Wim Jongejan. Daarin wijst hij op de samenhang tussen de nieuwe EPD-wet, de verzamelhonger van overheden en commerciële partijen en de landelijke uitrol van het LSP-systeem. Voorzien van een uiterst informatieve inleidende tekst is dit artikel te vinden op de website van het Platform bescherming burgerrechten (https://platformburgerrechten.nl/2016/09/23/leestip-longread-over-big-data-en-het-lsp).