Edith Schippers wint voor de tweede maal de Big Brother Award voor haar inspanningen om de privacy van burgers verder te ondermijnen

Gepubliceerd: 17 november 2016

Op 14 november 2016 vond in de stadschouwburg van Amsterdam de jaarlijkse uitreiking plaats van de Big Brother Awards 2016. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom organiseerde voor de 12e keer op feestelijke en ludieke wijze de toekenning van de prijzen aan personen, bedrijven en/of overheden, die in het afgelopen jaar inbreuken op privacy hebben bevorderd.

De Big Brother Awards kent een aantal prijzen; voor de expertprijs en de positieve privacyprijs verwijzen we naar de website van Bits of Freedom (www.bof.nl).

De winnaar van de publieksprijs werd door de Nederlandse bevolking uit een drietal genomineerden gekozen en viel dit jaar wederom ten deel aan Edith Schippers. In 2011 is zij ook tot winnaar uitgeroepen op basis van het feit dat ze het omstreden elektronisch patiëntendossier een private doorstart had gegeven, nadat de Eerste Kamer het voorstel om privacyredenen had weggestemd.

Dit jaar heeft de minister de publieksprijs gewonnen vanwege haar wetsvoorstel voor een wijziging in de Wet marktordening gezondheidszorg. Met dit wetsvoorstel wil de minister zorgverzekeraars de mogelijkheid geven om zonder toestemming vooraf van de patiënt inzage te hebben in diens medisch dossier. Doel van dit wetsvoorstel zou het beter kunnen opsporen van fraude zijn. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het overgrote deel van fraude helemaal niet door verzekerden zelf wordt gepleegd, maar door zorgverleners en/of tussenpersonen. En daarenboven is geconstateerd dat fraude in de zorg over 2015 slechts 0,015% van het hele budget betrof. Zonder deze wetswijziging was het tot nu toe al goed mogelijk om fraude op te sporen; dus de te behalen winst staat in geen verhouding tot het verder uithollen van het medisch beroepsgeheim.

De minister was niet zo sportief om de prijs persoonlijk in ontvangst te komen nemen. Zij heeft een schriftelijke reactie gestuurd, die erop neerkomt dat zij juist heel blij is met de door haar voorgestelde wetswijziging van de Wmg, zoals ze ook in 2011 heeft laten weten zelf zeer tevreden te zijn met het feit dat ze de private doorstart van het EPD heeft weten te realiseren. Gelukkig bleek er een arts in de zaal te zitten die spontaan een kort, maar geëmotioneerd slotwoord sprak waarin ze zei dat Edith Schippers deze prijs meer dan verdiend had!

Hier is de video te bekijken van de uitreiking van de Big Brother Awards 2016.