Burgemeester Aboutaleb besluit risicoprofileringsysteem SyRI stop te zetten

Gepubliceerd: 25 juli 2019

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam besluit het risicoprofileringssysteem SyRI waarbij ook medische persoonsgegevens gebruikt werden stop te zetten.   

Terwijl men in Rotterdam nog volop bezig was de wijken Bloemhof en Hillesluis “door te lichten” met behulp van het risicoprofileringssysteem SyRI, kondigde burgemeester Aboutaleb in de gemeenteraad begin juli aan dat hij had besloten met SyRI te stoppen. Waar aanvankelijk was overeengekomen dat SyRI toegepast zou worden om doelgericht het risico op fraude en/of misbruik te kunnen bepalen, gaf Aboutaleb dus onlangs te kennen dat hij van mening was veranderd ten aanzien van de inzet van SyRI.

Volgens de burgemeester worden er disproportioneel veel data uit allerlei bestanden verzameld en aan elkaar gekoppeld. Onder de verzamelde data bevindt zich ook medische data en informatie uit politieregisters. Dit soort informatie kan in principe vervolgens gedeeld worden met andere partijen die het SyRI systeem mogen/kunnen inzien. Volgens Aboutaleb wordt er veel te “breed” verzameld, terwijl het de bedoeling was om “smal” te vergaren, alleen met als doel het onderzoeken van bijstandsfraude.

Eerder is er door de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgevens (AP) al kritiek geuit op de te brede opzet en doelstelling van SyRI. De AP wees erop dat bij elke bestandskoppeling van data eerst aangetoond moet worden in hoeverre het noodzakelijk en proportioneel is.

Normaal gesproken gelden er strikte regels voor het geval de overheid een onderzoek instelt naar een burger die verdacht wordt van fraude of een ander strafbaar feit. Die regels zijn bewust zodanig opgesteld dat ze kunnen voorkomen dat de overheid zomaar inzage krijgt in data omtrent het privéleven van de burger. Er is een concrete aanleiding voor nodig om in het privéleven van burgers te mogen “inbreken”. Ingeval van SyRI is sprake van de “omgekeerde wereld”: iedere burger kan - zonder concrete aanleiding !! - worden doorgelicht met behulp van SyRI.  

Op 7 juli jl. verscheen op www.platformburgerrechten.nl een artikel van Ronald Huissen over deze recente ontwikkeling in Rotterdam getiteld: “Aboutaleb over SyRI:”Een bureaucratische moloch die zich niet laat sturen”.