Terugblik op een geslaagd en inspirerend congres getiteld “Frisse blik op kwaliteit in de GGZ”

Gepubliceerd: 13 augustus 2019

Op 6 juli jl. vond bij de VvAA te Utrecht een congres plaats over “kwaliteit van zorg”. Het initiatief tot dit congres is genomen door Prof. Dr. Jim van Os, dr. Alan Ralston, beiden psychiater, mr. Ab van Eldijk, voorzitter van de KDVP en ervaringsdeskundigen Inge van de Kerkhof en Judica Berkelaar. De VvAA heeft deze bijeenkomst in samenspraak met bovenstaanden gefaciliteerd en georganiseerd.

De aanleiding tot het organiseren van dit congres was gelegen in het feit dat er veel mis is met de huidige manier waarop kwaliteit van geleverde zorg binnen de GGZ wordt gemeten en geëvalueerd. 

Wanneer spreken we van “kwaliteit van zorg”. Aan welke eisen moet zijn voldaan voor er sprake is van kwalitatief goede zorg. Op welke wijze kan kwaliteit worden gemeten. En hoe moet er met behoud van het medisch beroepsgeheim omgegaan worden met de verkregen data over “kwaliteit”. Op de bijeenkomst is door verschillende partijen uitvoerig gesproken over de manier waarop kwaliteit in de GGZ idealiter – betrouwbaar, valide en met behoud van de privacy - zou moeten worden gedefinieerd en geëvalueerd.  

Niet-praktiserend huisarts W. Jongejan heeft als deelnemer aan de bijeenkomst een artikel gepubliceerd getiteld: “Congres over kwaliteit in GGZ en de enorme roze olifant in de kamer

Tijdens het congres zijn beeldopnames gemaakt van de verschillende presentaties en discussies:

www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/frisse-blik-op-kwaliteit-in-de-ggz

Hieronder vind U alle volledige teksten van de presentaties: