VN rapporteur Alston op het gebied van extreme armoede en mensenrechten stuurt een brief aan de rechtbank – waar op 29 oktober de zitting over het Systeem Risico Indicatie (SyRI)zal plaatsvinden – over zijn zorgen omtrent de inzet van dit systeem

Gepubliceerd: 19 oktober 2019

De VN mensenrechtenrapporteur Philip Alston inzake extreme armoede en mensenrechten heeft een amicus curiae brief opgestuurd om zijn ernstige zorgen kenbaar te maken ten aanzien van het Systeem Risico Indicatie SyRI. Hij acht de procedure die tegen de Nederlandse staat loopt tevens van internationaal belang. Het SyRI profileringssysteem heeft tot nu toe niet één fraudeur opgespoord en wordt gezien als een disproportioneel zwaar middel, dat in strijd is met de Nederlandse wet, de Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. De VN rapporteur wijst op het belang van privacy van burgers en noemt de inzet van SyRI om fraudeurs op te sporen een disproportioneel zwaar middel dat het doel niet heiligt. Hij vraagt de rechter(s) die deze zaak op 29 oktober zullen behandelen zeer zorgvuldig te werk te gaan. “Deze rechtszaak is één van de weinige juridische procedures die de schadelijke impact van digitale technologie op de mensenrechten centraal stelt”, aldus VN rapporteur Alston.

Op 25 oktober a.s. zal op een door de Vrije Universiteit van Amsterdam georganiseerd symposium over het digitaal profileren van burgers - naar aanleiding van de amicus curiae brief van de VN rapporteur over de SyRI procedure - een videoboodschap worden vertoond waarin Philip Alston een toelichting geeft op zijn brief aan de rechtbank. Op die bijeenkomst in Amsterdam zal Christiaan van Veen – adviseur van Alston op gebied van nieuwe technologie - namens de VN rapporteur vragen beantwoorden en eventueel toelichting geven op de amicus brief. Daarnaast staan er nog andere sprekers op het programma. Zie voor aanmelding en meer informatie de aankondiging van het symposium te Amsterdam.

Op de site www.bijvoorbaatverdacht.nl kunt u het persbericht lezen over de a.s. zitting inzake het Systeem Risico Indicatie (SyRI) waarin ook de gehele amicus curiae brief van de VN rapporteur is opgenomen.