Op 29 oktober 2019 vond onder grote belangstelling bij de rechtbank in Den Haag de zitting plaats over het systeem risicoprofilering SyRI

Gepubliceerd: 05 november 2019

Afgelopen vrijdag, 29-10-2019, boog de rechtbank te Den Haag zich over de aanklacht die door een coalitie van 8 partijen in maart 2018 tegen de Nederlandse staat was ingesteld inzake de inzet van het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Voor meer en uitgebreide informatie zie hierover eerdere nieuwsberichten dd 15-10 en 19-10-2019 op deze site.

 

Advocaten mr. A.H. Ekker en mr. D.M. Linders van SOLV advocatenbureau vertegenwoordigden de eisende partijen. De Nederlandse staat werd vertegenwoordigd door landsadvocate mr. C.M. Bitter.

 

In het kader van het opsporen van fraude verschaft SyRI de overheid een onbeperkte bevoegdheid om zonder concrete verdenking op grote schaal persoonsgegevens van onverdachte burgers – waaronder ook gegevens uit de zorg - op te eisen en deze op geheime en oncontroleerbare wijze te koppelen en analyseren teneinde van deze burgers een risicoprofiel te kunnen opstellen. De coalitie van procespartijen vinden deze ontwikkeling een serieuze bedreiging van onze democratische rechtsstaat. De eis zoals deze door partijen is geformuleerd in de pleitnota is dan ook dat SyRI buiten werking moet worden gesteld.

 

Van tevoren is door de media ruime aandacht besteed aan dit inmiddels zeer omstreden risicoprofileringssysteem SyRI. De zitting zelf was uitermate drukbezocht, hetgeen aangeeft dat de inzet van het systeem SyRI bij velen zorgen oproept. Het feit dat de VN rapporteur voor armoede en mensenrechten, Philip Alston, de rechters een brief heeft gestuurd waarin hij zijn zorgen uitspreekt over SyRI, is tevens tekenend.

 

Na afloop hebben zowel de NOS als RTL 4 een korte impressie van de zitting uitgezonden. Via de volgende link kunt u een terugblik op de zitting door Tommy Wieringa en Maxim Februari – zijnde 2 van de 8 eisende partijen in de SyRI procedure – bekijken/beluisteren die diezelfde dag in het programma BEAU van RTL 4 plaatsvond.

 

 Even treffend als humoristisch is het commentaar van Pieter Derks op radio 1 (www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/19620-wie-sjoemelt-met-zijn-uitkering-is-eigenlijk-een-modelburger)

 

Eveneens zeer interessant om te bekijken/beluisteren is de volgende reactie op de zitting op Tweakers: www.tweakers.net/reviews/7452/moet-syri-worden-stopgezet-fraude-bestrijden-met-een-algoritme.html

 

De rechter heeft aan het eind van de zitting aangegeven dat er op 5 februari 2020 een mondelinge uitspraak zal worden gedaan over deze SyRI procedure.