De stichting KDVP nodigt iedereen van harte uit om mee te denken, ons te informeren en/of financiële steun te bieden aan het werk van de KDVP.

Als stichting zijn wij geheel afhankelijk van donaties. De bestuursleden doen hun werk zonder enige financiële vergoeding. De ontvangen gelden in de vorm van donaties worden uitsluitend ingezet om de kosten van  juridische procedures, externe adviezen en onderzoek te kunnen bekostigen.

Uw donatie op IBAN-nummer NL51 INGB 0005343705 ten name van Stichting KDVP te Amsterdam is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt het behoud van vertrouwelijkheid, privacy en medisch beroepsgeheim ook op andere manieren steunen:

  • Informeer uw patiënten/cliënten over de  ernst van de situatie rondom hun privacy. U kunt daarbij gebruik maken van onze brochures;
  • Maak waar nodig gebruik van onze conceptbrieven (klik op praktijkinformatie) bij declaratieproblemen met zorgverzekeraars als een privacyverklaring is afgegeven;
  • Informeer collega’s over de activiteiten van de stichting KDVP;
  • Maak uw beroepsvereniging en/of psychotherapievereniging attent op het belang van het behoud van vertrouwelijkheid als instrument bij de behandeling van psychische klachten en om zorgmijding te voorkomen. Verwijs daarbij eventueel naar het werk van de stichting KDVP.