Onthullende Zembla uitzending vraagt om uw actie naar beroepsorganisaties!

Gepubliceerd: 26 april 2014

De uitzending van het programma van Zembla op 17 april was even schokkend als informatief.

Zorgverzekeraars en NZa weigeren effectief uitvoering te geven aan rechterlijke uitspraken waarin is bepaald dat cliënten bij de behandeling van psychische klachten bezwaar moeten kunnen maken tegen het bij declaratie verplicht verstrekken van tot de diagnose herleidbare informatie aan zorgverzekeraars.

Zorgverleners in de GGZ zijn verplicht om met doorbreking van hun beroepsgeheim steeds meer en steeds gedetailleerdere informatie over cliënten te verstrekken. Ook als de informatie die SBGGZ verkrijgt via uitgebreide ROM vragenlijsten geheel zinledig blijkt te zijn. Als het aan de NZa en de Minister ligt dan wordt het straks in de GGZ verplicht om de volledige DSM IV diagnose-informatie bij declaratie aan te leveren. Aan het slot van de Zembla uitzending liet een programmeur de kijker even zien wat dat betekent.

De vraag of de gigantische hoeveelheid behandelinformatie die op individueel niveau wordt verwerkt en opgeslagen bij DIS, SBGGZ en zorgverzekeraars veilig is, werd in dit programma ook voorzien van een helder antwoord: de op individueel niveau opgeslagen informatie is dermate specifiek dat deze via koppeling en matching eenvoudig te herleiden is tot personen van vlees en bloed. Hier is “werk aan de winkel” voor het CBP als privacy toezichthouder. Indien het CBP handhavend wil optreden tegen deze informatieverwerking in het DIS hoeft zij slechts te verwijzen naar haar eigen standpunt bij de oprichting van het DIS. Deze komt er simpelweg op neer dat het DIS geen tot personen herleidbare gegevens mag verwerken en dat het DIS dus gesloten dient te worden als dit toch gebeurt. 

De uitzending van Zembla maakt ook pijnlijk duidelijk dat patiënten- en beroepsorganisaties in de GGZ hebben nagelaten op te komen voor de privacy van patiënten. Het beroepsgeheim is volledig te grabbel gegooid omdat de verplichte aanlevering van behandelinformatie van het beroepsgeheim niets meer over laat.

Het wordt tijd dat zorgverleners in de GGZ opkomen voor fundamentele privacyrechten van patiënten en beroepsgeheim door de besturen van hun beroepsorganisaties hierop aan te spreken.

De kernvraag in de uitzending van Zembla was: waarom willen zorgverzekeraars zoveel weten. Het antwoord op die vraag laat zich samenvatten in één woord: sturingsmacht. Zowel burgers/cliënten als professionals hebben alle reden zich zorgen te maken over de exclusieve sturingsmacht van zorgverzekeraars. Zorgverleners worden geknecht via eenzijdig opgelegde contracten en met de komst van zorgbemiddeling verdwijnt de keuzevrijheid van cliënten. De centrale sturing in de zorg komt te liggen bij de contractvoorwaarden van zorgverzekeraars. Voor professionals is de “keuze” eenvoudig: even tekenen bij het kruisje.

Hieronder enige verwijzingen naar informatie over de uitzending van Zembla:

https://www.npostart.nl/zembla/17-04-2014/VARA_101342097?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-jacht-op-uw-medische-gegevens

http://cult.thepostonline.nl/column/privacy