KDVP wijst CBP op doorbreking privacy en beroepsgeheim bij vermelding van zorgvraagzwaarte op de nota aan de zorgverzekeraar

Gepubliceerd: 31 juli 2013

Naar aanleiding van het voornemen van overheid en Zorgverzekeraars Nederland om binnen de GGZ vanaf 2014 nog meer gegevens op persoonsniveau op de nota aan de zorgverzekeraar te vermelden, heeft de KDVP een brief gestuurd aan het CBP. Het CBP is door bovengenoemde partijen al benaderd voor het verlenen van toestemming om vanaf 2014 de verplichting te doen ingaan dat o.a. de zorgvraagzwaarte op de rekening aan de zorgverzekeraar wordt vermeld. De KDVP heeft in haar brief gesteld dat vermelding van de zorgvraagzwaarte op de nota er niet toe mag leiden dat alsnog diagnose-informatie wordt doorgegeven aan de verzekeraar, indien de cliënt een privacyverklaring heeft afgegeven. Hier kunt u de brief aan het CBP lezen. Over vermelding van de zorgvraagzwaarte op de nota aan de zorgverzekeraar is ook een bericht gestuurd aan de beroepsverenigingen NVVP, NVvP, NIP en LVE, die als ondertekenaars van het Bestuurlijk Akkoord hun instemming hebben verleend aan deze verdere doorbreking van privacy en beroepsgeheim.